Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie: II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 8 kwietnia 2018 14:22

 1. Niedziela Bożego Miłosierdzia - Niedziela Biała - dzień wybrany przez Jezusa na czas szczególnej łaski Bożej miłości miłosiernej - dziękujemy za przesłanie świętych Apostołów Miłosierdzia św. s. Faustyny i św. Jana Pawła. Dziś rozpoczyna się 74 Tydzień Miłosierdzia - z tej racji składka za tydzień będzie przeznaczona na potrzeby Caritas Archidiecezjalnego.
  Dzisiejsza składka przeznaczona na potrzeby gospodarcze i inwestycyjne Parafii.
 2. Jutro obchodzimy przeniesioną z 25.03 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - msze św. o godz. 8.00 i 19.00. Ten dzień obchodzony jest również, jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Włączmy się, jak najliczniej, w to dzieło modlitwy i troski o życie poczęte, a zagrożone. Tego dnia na mszy św. o godzinie 19.00 będzie uroczyste podjęcie 9-cio miesięcznej modlitwy w tej intencji oraz złożenie Deklaracji Duchowej Adopcji. Jedną część odciętą z Deklaracji przyniesiemy na mszę św. wieczorną- wypełnione i podpisane - można też podjąć adopcję anonimowo - nie podając danych na deklaracji, ale nawet nie podpisaną deklaracje przynosimy i wrzucamy do koszyka dla celów statystycznych - wrzucamy je do koszyka przed ołtarzem przed mszą św.. Deklaracje można jeszcze wziąć dzisiaj ze stolika przy wyjściu z kościoła.

  Od jutra msze święte w tygodniu o godz. 19.00 !

  Spotkania w tygodniu:
  - środa - Koło Misyjne o godz.16.15
  - piątek - kl. VII o godz. 16.00, kl. II gim. o godz. 17.00
 3. W środę po mszy św. wieczornej spotkanie rodziców klasy III szkoły podstawowej.
 4. Składam serdeczne podziękowanie za posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom z ul. Trzech Koron i Wojska Polskiego. Bóg zapłać !
 5. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza wszystkich mieszkańców Sromowiec Wyżnych oraz turystów na uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża z okazji otwarcia sezonu flisackiego 2018, która odbędzie się w dniu 22.04.2018r. o godz. 9.00 na przystani początkowej w Sromowcach - Katach. Autokar będzie podstawiony przy remizie OSP o godz. 8.30. W razie niepogody msza św. będzie w kościele w Sromowcach Niżnych.
 6. Pragnę serdecznie podziękować p. Janowi Sprochowi za odnowienie tablicy nad wejściem na Sromowską Drogę Krzyżową - Bóg zapłać !
Ks. Mieczysław Szlaga - proboszcz