Parafia

Dzieje Sromowiec zespalają się organicznie z historią Ziemi Pienińskiej. Już w XIII wieku Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu posiada z nadania królewskiego Pieniny, aż po rejony na zachód od Czorsztyna a zatem i Sromowce. Wtedy to Ożywiły się szlaki komunikacyjne prze Pieniny, wyrobione przez kupców greckich, rzymskich i innych. Sromowce znalazły się zatem przy ważnym trakcie starożytnym idącym z Włoch, przez Koszyce, Lewoczę, Kieźmark, Spiską Starą Wieś, Nowy Targ - na północ do Bałtyku.