Galeria

VII Dziękczynna Pielgrzymka Flisaków Pienińskich na zakończenie sezonu do Kopalni soli św. Kingi w Bochni